Viện CFA thông báo giảm phí  thường niên cho thành viên cư trú tại Việt Nam

Trong đợt thử nghiệm này, Viện CFA đã quyết định giảm phí thường niên cho các thành viên cư trú lại Việt Nam từ 275 đôla Mỹ xuống chỉ còn 100 đôla Mỹ cho giai đoạn từ 01/07/2017 đến 30/06/2018.Viện CFA đã quyết định giảm phí thường niên cho các thành viên cư trú lại Việt Nam từ 275 đôla Mỹ xuống chỉ còn 100 đôla Mỹ cho giai đoạn từ 01/07/2017 đến 30/06/2018.

Trong năm 2016, Viện CFA và một số hiệp hội trực thuộc đã thử nghiệm việc giảm phí thành viên ở một số nước nhất định, để khắc phục sự chênh lệch sức mua của đồng tiền giữa các quốc gia. Căn cứ quan sát và đánh giá bước đầu, Viện CFA đã ghi nhận kết quả tương đối tích cực từ đợt thử nghiệm này. Do đó, Viện CFA quyết định tiếp tục mở rộng phạm vi chương trình thử nghiệm giảm phí thành viên tại các nước đang phát triển khác. Chi tiết về Chương trình Thử nghiệm Phí thành viên của Viện CFA Toàn cầu, xin mời tìm đọc tại số tháng 3 của Tạp chí Viện CFA.

Trong đợt thử nghiệm này, Viện CFA đã quyết định giảm phí thường niên cho các thành viên cư trú lại Việt Nam từ 275 đôla Mỹ xuống chỉ còn 100 đôla Mỹ cho giai đoạn từ 01/07/2017 đến 30/06/2018.

Chúng tôi tin rằng đây là cơ hội tốt để đăng ký làm thành viên của Viện CFA. Viện CFA và hội CFA tại các quốc gia luôn quan tâm và mong muốn đem đến nhiều lợi ích cho các thành viên. Cùng với đó, mạng lưới cộng đồng CFA tại các quốc gia cũng đang đóng góp rất hiệu quả trong việc phổ biến hàng loạt chương trình và dịch vụ gia tăng của viện CFA tới cộng đồng.

Viện CFA đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên trong việc không ngừng nâng cao tiêu chuẩn và giá trị nghề nghiệp. Viện CFA mong muốn các bạn sẽ tiếp tục đứng trong mạng lưới các chuyên gia tài chính chuyên nghiệp trong nước cũng như toàn cầu, tiếp tục tận dụng một cách hiệu quả các phương tiện giáo dục và nghề nghiệp của Viện CFA, đồng thời thể hiện sự cam kết lâu dài của bạn đối với những tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức nghề nghiệp và xuất sắc trong chuyên môn.

Mọi thắc mắc liên quan đến phí thành viên, vui lòng liên hệ qua membership@cfainstitute.org

Cộng đồng các thành viên của Viện CFA tại Việt Nam (CFA Community Vietnam)