Cộng đồng CFA Việt Nam đổi tên thành Cộng đồng các Nhà Phân tích Tài chính Việt Nam (Tiền thân của Hội CFA Việt Nam)

Việc đổi tên nằm trong chương trình chuẩn hóa cơ cấu tổ chức của các Hội CFA địa phương đang trong quá trình thành lập tại các quốc gia thành viên của Viện CFA toàn cầu. Tên mới Cộng đồng các Nhà Phân tích Tài chính Việt Nam sẽ được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2020.Việc đổi tên nằm trong chương trình chuẩn hóa cơ cấu tổ chức của các Hội CFA địa phương đang trong quá trình thành lập tại các quốc gia thành viên của Viện CFA toàn cầu. Tên mới Cộng đồng các Nhà Phân tích Tài chính Việt Nam sẽ được chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2020.

Cộng đồng các Nhà Phân tích Tài chính Việt Nam (Tiền thân của Hội CFA Việt Nam), có tên cũ là Cộng đồng CFA Việt Nam, được thành lập vào năm 2008 với mục đích:

  • Hỗ trợ việc tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối và phát triển, nâng cao năng lực cho thành viên Viện CFA tại Việt Nam, bao gồm những người đã có Bằng CFA và những thí sinh chương trình CFA
  • Chuẩn bị cho việc thành lập Hội CFA Việt Nam trong tương lai

Hiện tại, Cộng đồng các Nhà Phân tích Tài Chính Việt Nam thường xuyên hỗ trợ tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối, hội thảo trau dồi kiến thức cho khoảng 300 thành viên Hiệp hội CFA và hơn 10.000 thí sinh dự thi Chương trình CFA tại Việt Nam, cũng như tổ chức cuộc thi Phân tích Đầu tư của Viện CFA cho đông đảo sinh viên các trường đại học trên cả nước.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Website: https://cfacommunity.vn

Facebook: https://www.facebook.com/CFACommunityVietnam