Research Challenge

Về cuộc thi Research Challenge

Cuộc thi CFA Reasearch Challenge là sân chơi trí tuệ cho các sinh viên chuyên ngành kinh tế- tài chính. Các đội thi, đại diện…