Research Challenge

Cuộc thi Research Challenge 2016-2017

Cuộc thi Research Challenge năm 2016-2017 là năm thứ 6 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi năm 2016 chào đón sự…