Giới thiệu Chương trình CFA

Chương trình CFA cung cấp nền tảng vững chắc cho phân tích đầu tư nâng cao và các kỹ năng quản lý danh mục đầu tư thực tế sẽ giúp bạn có nhiều lợi thế nghề nghiệp.Chương trình CFA cung cấp nền tảng và nâng cao kỹ năng phân tích đầu tư và quản lý danh mục đầu tư nhằm nâng cao lợi thế nghề nghiệp của bạn.

Tại sao nên chọn chương trình CFA?

  • Chương trình CFA Chương trình bao gồm các khái niệm và kỹ năng bạn sẽ sử dụng ở tất cả các giai đoạn của sự nghiệp phân tích và đầu tư tài chính.
  • Định dạng học trực tuyến tạo điều kiện để bạn tiếp tục làm việc trong khi hoàn thành chương trình.
  • Chứng chỉ CFA sẽ góp phần chứng minh cho nhà tuyển dụng và khách hàng thấy bạn đã nắm vững các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để xây dựng chiến lược quản lý danh mục đầu tư và phân tích đầu tư.

Tìm hiểu thêm tại https://www.cfainstitute.org/cfaprogram