Bộ Quy tắc đạo đức và Chuẩn mực nghề nghiệp CFA Institute

Bộ Quy tắc đạo đức và Chuẩn mực nghề nghiệp, GIPS của CFA Institute đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì niềm tin của công chúng với thị trường tài chính và nghề nghiệp đầu tư.Bộ quy tắc đạo đức và chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp của CFA Institute là nền tảng cho các giá trị của CFA Institute và đóng vai trò thiết yếu để đạt được sứ mệnh dẫn dắt nghề nghiệp đầu tư trên toàn cầu bằng cách đề cao các chuẩn mực cao nhất về đạo đức, giáo dục và chuyên môn nghề nghiệp vì lợi ích của xã hội.

Tuyên bố về Quyền của Nhà đầu tư

Tuyên bố về Quyền của Nhà đầu tư được xây dựng bởi Viện CFA nhằm tư vấn cho những người mua sản phẩm dịch vụ tài chính về cách ứng xử mà họ xứng đáng nhận được từ các công ty cung cấp dịch vụ tài chính.

Danh sách này được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ tài chính bao gồm quản lý đầu tư, nghiên cứu và tư vấn, ngân hàng cá nhân, bảo hiểm và bất động sản.

Tuyên bố về Quyền của Nhà đầu tư

Bộ Quy tắc Đạo đức và Chuẩn mực Ứng xử Nghề nghiệp

Các chuẩn mực đạo đức cao đóng vai trò trọng yếu để duy trì niềm tin của công chúng đối với thị trường tài chính và nghề nghiệp đầu tư.

Kể từ khi được xây dựng vào những năm 1960, Bộ quy tắc và chuẩn mực này đã nâng cao sự liêm chính của các thành viên CFA Institute và đã trở thành mô hình đánh giá đạo đức của các chuyên gia đầu tư trên phạm vi toàn cầu, không phân biệt chức năng công việc, khác biệt văn hóa, pháp luật và quy định của địa phương.

Tất cả các thành viên của CFA Institute (bao gồm những người có chứng chỉ Chuyên gia Phân tích Tài chính® [CFA®]) và các ứng viên CFA phải tuân thủ Bộ quy tắc và chuẩn mực này và được khuyến khích thông báo cho công ty chủ quản về trách nhiệm này. Các hành vi vi phạm có thể bị CFA Institute xử lý.

Tham khảo Bộ Quy tắc Đạo đức và Chuẩn mực Ứng xử Nghề nghiệp (tiếng Việt)

Tham khảo toàn bộ bản gốc Bộ Quy tắc và Chuẩn mực, và Sổ tay Hướng dẫn Chuẩn mực Thực hành (tiếng Anh)

Chuẩn mực Đo lường Hiệu suất Đầu tư Toàn cầu (GIPS)

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1999, Chuẩn mực Đo lường Hiệu suất đầu tư Toàn cầu (GIPS®) là các chuẩn mực phổ quát và mang tính tự nguyện được các công ty quản lý đầu tư sử dụng để định lượng và trình bày hiệu suất đầu tư bảo đảm thông tin trình bày hợp lý, công bố thông tin đầy đủ và có thể sử dụng để so sánh chung.

Giới thiệu Chuẩn mực Đo lường Hiệu suất Đầu tư Toàn cầu (GIPS) (tiếng Việt)

GIPS_Tại sao tuân thủ lại quan trọng với Nhà đầu tư? (tiếng Việt)

GIPS_Lợi ích của việc xác nhận tuân thủ (tiếng Việt)

GIPS_Mẫu yêu cầu đề xuất tuân thủ (tiếng Việt)

Tham khảo toàn bộ tài liệu hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn GIPS (tiếng Anh)

Bộ Quy tắc Quản lý tài sản đầu tư

Bộ quy tắc ứng xử trong quản lý tài sản đầu tư được khuyến khích áp dụng để đảm bảo các đơn vị quản lý tài sản đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Bằng cách giúp các nhà đầu tư xác định các đơn vị quản lý tài sản đã cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao về hành vi chuyên nghiệp, viện CFA mong muốn xây dựng niềm tin, sự tôn trọng và tính liêm chính trong lĩnh vực tài chính.

Tham khảo Bộ Quy tắc Quản lý tài sản đầu tư (tiếng Việt)

Tham khảo các tài liệu về áp dụng Bộ Quy tắc Quản lý tài sản đầu tư (tiếng Anh)

Các bộ quy tắc, chuẩn mực và hướng dẫn khác

Chuẩn mực giữa Chuyên viên phân tích – Đơn vị Phát hành chứng khoán (tiếng Anh)
Chuẩn mực Phân tích đầu tư (tiếng Anh)
Quy định dollar mềm (tiếng Anh)
Hướng dẫn Quản lý Giao dịch tài chính (tiếng Anh)


CÁC BẢN TIẾNG VIỆT ĐÃ ĐƯỢC DỊCH ĐỂ TIỆN CHO NGƯỜI ĐỌC. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ KHÁC BIỆT NÀO GIỮA BẢN NÀY VÀ BẢN GỐC TIẾNG ANH, BẢN GỐC TIẾNG ANH SẼ ĐƯỢC XEM LÀ BẢN CHÍNH THỨC.