Hội thảo

Vietnam Forecast Dinner 2018

Các chuyên gia thảo luận về tất cả các khía cạnh của nền kinh tế trong năm 2018 cũng như ảnh hưởng từ các sự…

The FinTech Revolution

Ông Sameer S. Somal, CFA chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của ông về FinTech, từ blockchain, robo advisor, peer-to-peer lending đến cách định…