Tổng quan Research Challenge

Về cuộc thi Research Challenge

Cuộc thi CFA Reasearch Challenge là sân chơi trí tuệ cho các sinh viên chuyên ngành kinh tế- tài chính. Các đội thi, đại diện…

Về cuộc thi Research Challenge

Cuộc thi Research Challenge là sân chơi cho các sinh viên kinh tế, tài chính và ngân hàng, trong đó, các đội thi sẽ chuẩn…