Quán quân cuộc thi Research Challenge Vietnam & Báo cáo phân tích

Các tin liên quan

Quán quân Research Challenge thế giới các năm & Báo cáo phân tích

Research Challenge Vietnam 2022-2023

Quán quân: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

Công ty chủ đề:  Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) (HOSE: TCB)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2021-2022

Quán quân: Đại học RMIT TP.HCM

Công ty chủ đề: Công ty cổ phần Gemadept (HOSE: GMD)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2020-2021

Quán quân: Đại học RMIT TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2019-2020

Quán quân: Đại học Ngoại thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP FPT (HOSE: FPT)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2018-2019

Quán quân: Đại học Ngoại thương TP.HCM

Công ty chủ đề: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (HNX: ACB)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2017-2018

Quán quân: Đại học Ngoại thương TP.HCM

Công ty chủ đề: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (HOSE: VJC)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2016-2017

Quán quân: Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  (HOSE: PNJ)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2015-2016

Quán quân: Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Xây dựng Coteccons  (HOSE: CTD)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2014-2015

Quán quân: Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Đầu tư Thế giới di động (HOSE: MWG)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2013-2014

Quán quân: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Công ty chủ đề: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2012-2013

Quán quân: Đại học Ngân hàng TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2011-2012

Quán quân: Đại học Hà Nội

Công ty chủ đề: CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)

Báo cáo phân tích (PDF)