Quán quân cuộc thi Research Challenge Vietnam & Báo cáo phân tích

Các tin liên quan

Quán quân Research Challenge thế giới các năm & Báo cáo phân tích

Thư viện Research Challenge


Research Challenge Vietnam 2016-2017

Quán quân: Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận  (HOSE: PNJ)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2015-16

Quán quân: Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Xây dựng Coteccons  (HOSE: CTD)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2014-2015

Quán quân: Đại học Ngoại Thương TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Đầu tư Thế giới di động (HOSE: MWG)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2013-2014

Quán quân: Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Công ty chủ đề: CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (HOSE: CSM)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2012-2013

Quán quân: Đại học Ngân hàng TP.HCM

Công ty chủ đề: CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG)

Báo cáo phân tích (PDF)


Research Challenge Vietnam 2011-2012

Quán quân: Đại học Hà Nội

Công ty chủ đề: CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)

Báo cáo phân tích (PDF)