Quán quân Research Challenge thế giới các năm & Báo cáo phân tích

Danh sách các quán quân Research Challenge thế giới các năm, bao gồm đường link tới các bài phân tích của đội thắng cuộc.Các tin liên quan

Quán quân cuộc thi Research Challenge Vietnam & Báo cáo phân tích

Thư viện Research Challenge


Previous Research Challenge World champions 2017

2017

Quán quân khu vực Mỹ và toàn cầu
Đại học Barna Business School
Đại diện CFA Institute Research Challenge ở Trung Mỹ
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Đồng quán quân khu vực Mỹ: Đại học Seton Hall University — Đại diện New York Society of Security Analysts

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương: Đại học Quản trị Singapore — Đại diện CFA Society Singapore

Quán quân khu vực EMEA: Đại học BI Norwegian Business School — Đại diện CFA Society Denmark và CFA Society Norway


2016

Quán quân khu vực Mỹ và toàn cầu
Đại học Waterloo
Đại diện CFA Society Toronto và CFA Society Ottawa
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Đồng quán quân khu vực Mỹ: Đại học Georgia — Đại diện Cộng đồng chuyên gia Tài chính và Đầu tư Atlanta

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương: Đại học Ateneo de Manila — Đại diện CFA Society Philippines

Quán quân khu vực EMEA: Politecnico di Milano — Representing CFA Society Italy


Group photo of the 2015 Global Champions

2015

Quán quân khu vực Mỹ và toàn cầu
Đại học Canisius
Đại diện CFA Society Buffalo và CFA Society Rochester
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Đồng quán quân khu vực Mỹ: University of Florida — Representing CFA Societies Florida

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương: Đại học Ateneo de Manila — Đại diện CFA Society Philippines

Quán quân khu vực EMEA: Đại học Kyiv National Economic — Đại diện CFA Society Ukraine


Group photo of the 2014 Global Champions

2014

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu
Đại học Philippines – Diliman
Đại diện CFA Society Philippines
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Quán quân khu vực Mỹ: Đại học Missouri – Kansas City — Đại diện CFA Society Kansas City

Quán quân khu vực EMEA: Politecnico di Milano — Đại diện CFA Society Italy


Group photo of the 2013 Global Champions

2013

Quán quân khu vực EMEA và toàn cầu
Đại học Kinh tếWroclaw
Representing CFA Society Poland
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Quán quân khu vực Mỹ: Đại học Nevada, Las Vegas — Đại diện CFA Society Nevada, CFA Society New Mexico, CFA Society Phoenix, and CFA Society Tucson

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương: Narsee Monjee Institute of Management Studies — Đại diện Indian Association of Investment Professionals

Quán quân khu vực New York: Đại họFordham — Đại diện New York Society of Security Analysts


Group photo of the 2012 Global Champions

2012

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu
Đại học Thammasat
Đại diện CFA Society of Thailand
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Quán quân khu vực Mỹ: Viện Công nghệ Illinois — Đại diện CFA Society of Chicago

Quán quân khu vực EMEA: Trường kinh tế Stockholm — Đại diện CFA Sweden

Quán quân khu vực New York: Đại học Rutgers — Đại diện New York Society of Security Analysts


Group photo of the 2011 Global Champions

2011

Quán quân khu vực EMEA và toàn cầu
Politecnico di Milano
Đại diện Italian CFA Society
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Quán quân khu vực châu Mỹ: Đại học Southern California — Đại diện CFA Society of Orange County

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương: Đại học Thammasat— Đại diện CFA Society of Thailand

Quán quân khu vực New York: Đại học Rutgers — Đại diện New York Society of Security Analysts


Group photo of the 2010 Global Champions

2010

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu
Đại học Philippines – Diliman
Đại diện CFA Society of the Phillippines
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Quán quân khu vực châu Mỹ: Đại học Brigham Young — Đại diện CFA Society of Salt Lake

Quán quân khu vực EMEA: Đại học Cape Town — Đại diện CFA South Africa

Quán quân khu vực New York: Đại học Fordham — Đại diện New York Society of Security Analysts


Group photo of the 2009 Global Champions

2009

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu
Đại học Công nghệ Nanyang
Đại diện CFA Singapore
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Quán quân khu vực châu Mỹ: Fundação Getulio Vargas – São Paulo — Đại diện the CFA Society of Brazil

Quán quân khu vực EMEA: Đại học Nghề Cork — Đại diện CFA Ireland

Quán quân khu vực New York: Đại học Yale — Đại diện New York Society of Security Analysts


Group photo of the 2008 Global Champions

2008

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương và toàn cầu
Đại học Hong Kong Baptist
Đại diện Hong Kong Society of Financial Analysts Ltd.
Báo cáo phân tích (PDF)  |  Bài thuyết trình (PDF)

 

Đồng Quán quân khu vực châu Mỹ: Đại học Houston — Đại diện Texas Societies   University of New Brunswick — Representing Atlantic Canada CFA Society

Quán quân khu vực EMEA: Universidad Carlos III — Đại diện CFA Spain


Group photo of the 2007 Global Champions

2007

Quán quân khu vực Mỹ và toàn cầu
Babson College
Representing Boston Security Analysts Society

 

 

Đồng Quán quân khu vực châu Mỹ: Đại học Rice — Đại diện Texas Societies

Quán quân khu vực châu Á Thái Bình Dương: Đại học Chinese University of Hong Kong — Đại diện Hong Kong Society of Financial Analysts Ltd.

Quán quân khu vực New York: Seton Hall University — Đại diện New York Society of Security Analysts