Cẩm nang nghề nghiệp 2015-2016

Cẩm nang Nghề nghiệp 2015-2016 của Viện CFA sẽ giúp bạn xây dựng những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đầu tư. Cẩm năng tổng hợp lời khuyên từ các chuyên gia trong ngành, các tố chất và kỹ năng các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm, và những lời khuyên thực tế về xây dựng và phát triển sự nghiệp. Cẩm năng mang đến những thông tin cần thiết để đưa sự nghiệp của bạn lên một bước tiến mới.

Truy cập Cẩm nang Nghề nghiệp 2015-2016 của Viện CFA tại đây.