Continuing Education

The FinTech Revolution

Ông Sameer S. Somal, CFA chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của ông về FinTech, từ blockchain, robo advisor, peer-to-peer lending đến cách định…